shadow.png
Return Policy
 

Defective, damaged on delivery or incorrectly delivered items:

ITZY Stationers, will only accept returns on defective or damaged items, or if the product we’ve sent you is not the same as the product that you’ve ordered.
Request for return of such goods must be made within 24hours after delivery of the goods.
Please use our contact us page to request a return or refund and be sure to mention the order reference number and specific item you want to return and reason thereof.
Please note that with ordering Text Books for School, it is the parents responsibility to make sure that you order the correct Text books. No returns or refunds will be made if books is ordered incorrectly.
Once approved ITZY Stationers will arrange to have the defective, damaged or incorrectly delivered goods returned to our warehouse and a replacement or the correct goods delivered at our expense.
If the goods is not faulty or defective then the courier and transaction amount will be for  the customers account.
If a refund is requested on Faulty products then the process may take up to 5 working days. Please note that all refunds will only be paid in the account that we received the money from. No Third party payments will be made
 
TERUGSENDINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID
 
Die Gebruiker is geregtig daarop om enige goedere aangekoop op ITZY Stationers se webtuiste terug te stuur indien:
• Die verkeerde produk by jou afgelewer word; of
• Die produk wat jy ontvang stukkend is of nie in ‘n goeie kondisie is nie; In welke gevalle jy geregtig is op ‘n volle terugbetaling en / of die vervanging van die produk. 
 
Skool handboeke wat verkeerd bestel is of dubbel bestel is word nie gekrediteer nie. Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die lyste vanaf die skool deeglik na te gaan en seker te maak jy bestel die korrekte produte/boeke vir die student. 
 
Terugsending  op stukkende of slegte kondisie moet geskied binne 24 uur vandat jy die produk ontvang het.Besoek asb die Contact us Bladsy en gebruik u verwysings nommer, die item en die rede hoekom u dit wil terug stuur. ITZY Stationers sal goedere wat teruggestuur word inspekteer. As die proses goedgekeur is sal stukkende en slegte kondisie produkte op ITZY Stationers se onkoste wees.
 
 Indien dit gevind word dat die goedere wel nie verkeerdelik gelewer is nie en / of in ‘n goeie kondisie is, sal Die Gebruiker steeds verantwoordelik wees vir die transaksiekostes en indien nodig sal Die Gebruiker vir verdere versendingskostes gefaktureer word.
 
Indien Die Gebruiker geregtig is op ‘n terugbetaling vir enige van bogenoemde redes, sal so ‘n terugbetaling op die volgende manier geskied:
 
- Indien Die Gebruiker betaal het deur ‘n  Elektroniese fondsoorplasing en / of bankdeposito betaal het, sal die bedrag in jou bankrekening, vanwaar die betaling gedoen is, betaal word. Fondse sal nie na ‘n derde party se bankrekening oorbetaal word nie.
 Neem asseblief kennis dat die terugbetalingsproses tot en met 5 werksdae kan neem vir goedkeuring.